A- A A+

Rekolekcje

Organizacja rekolekcji w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach
w dniach od 02.03.2015 r. do 04.03.2015 r. 


Uczniowie wszystkich klas, w dwóch pierwszych dniach rekolekcji, podzieleni są na dwie grupy.

Grupa I – klasy pierwsze a, b, c, d, e, f
klasy drugie d, e, f

Grupa II – klasy trzecie a, b, c, d, e, f
klasy drugie a, b, c

02.03.2015 r. poniedziałek

1, 2 godzina lekcyjna – I grupa ma lekcje zgodnie z planem;
II grupa – rekolekcje w małej sali gimnastycznej.

3, 4 godzina lekcyjna – II grupa – lekcje zgodnie z planem;
I grupa- rekolekcje w małej sali gimnastycznej.

Po godzinie 12:00 - Dalsza część rekolekcji uzgodniona z księdzem rekolekcjonistą.

03.03.2015 r. wtorek

1, 2 godzina lekcyjna – I grupa – rekolekcje w małej sali gimnastycznej;
II grupa – lekcje zgodnie z planem.

3, 4 godzina lekcyjna – I grupa – zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem;
II grupa – rekolekcje w małej sali gimnastycznej.

Po godzinie 12:00 - Dalsza część rekolekcji uzgodniona z księdzem rekolekcjonistą.

04.03.2015 r. środa

1, 2 godzina lekcyjna – Wszystkie klasy mają lekcje zgodnie z planem.

9:50 – Msza rekolekcyjna dla wszystkich uczniów w kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Polski.


Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię w szkole, w czasie rekolekcji ich klas

mają zorganizowane zajęcia:

w bibliotece – uczniowie klas trzecich,

w Klubie Gimnazjalisty – uczniowie klas I – II.

Obiady w dniach od 02.03.2015 r. do 04.03.2015 r. wydawane są od godziny 11:30 do 14:40.

Uczniowie dojeżdżający mają zapewnioną opiekę w Klubie Gimnazjalisty.