A- A A+

Dzień pod krawatem

Minął dzień pod krawatem, z krawatem i w krawacie. We wtorek 17 lutego wszyscy, którzy przyszli elegancko ubrani, mieli szansę na pobłażliwość nauczycieli i niepytanie. Doceniamy klasy, które przysłały Radzie SU swoje zdjęcia w krawatach, więc pokazały swoją integrację i fakt, że potrafią się wspólnie bawić. Otrzymujecie punkty w Turnieju Klasy na Medal.

Jednocześnie przypominamy o nadsyłaniu klasowych zdjęć ze Szkolnego Tygodnia z Czarnym Psem.

eagle