VIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne „KOT”

Młodzieżowy Dom Kultury we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-24 lat do udziału w konkursie plastycznym.

Tematem konkursu jest kot. Proponowana przez organizatorów interpretacja tematu:
- kot na przestrzeni wieków
- kot i jego charakter
- kot to zwierzątko
- kot i człowiek
- kot w rodzinie
- kocia mama i tata
- kot i pies
- kot i jego legenda
i inne.

Uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
Technika wykonania prac: malarstwo, malarstwo na szkle, tkanina artystyczna, batik, grafika, rysunek, ceramika i inne trwałe techniki.
Format prac: nie większy niż 100x70 cm dla malarstwa, rysunku i grafiki
40x40x40 cm dla ceramiki i prac przestrzennych.

Kategorie wiekowe:
klasy 0-III; klasy IV-VI; gimnazjum; szkoły ponadgimnazjalne

Na odwrocie pracy należy umieścić czytelne i trwałe informacje o autorze: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres placówki/szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży"

do 10 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem KOT.
Prace nadesłane na konkurs, nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.
Wyniki konkursu podane zostaną po 26 czerwca 2015 r.
Wręczenie nagród 3 października podczas finisażu wystawy.
Prace należy oddać do:
p. M. Wacińskiej, p. M. Żmudy, p. A. Gadomskiej (Klub Gimnazjalisty)