A- A A+

SZLAKIEM ORLICH GNIAZD

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „SZLAKIEM ORLICH GNIAZD"
Częstochowa

REGULAMIN KONKURSU
1/ Organizator konkursu:
Miejski Dom Kultury w Częstochowie
2/ Cel konkursu:

 • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki,
 • wzbudzenie zainteresowania u dzieci i młodzieży historią i kulturą Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej,
 • zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wykorzystania pieszych wycieczek, do poznania
 • piękna „Szlaku Orlich Gniazd",
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i krajobrazem Wyżyny Krakowsko -
 • Częstochowskiej,
 • popularyzacja zabytków architektury miast, miasteczek i wsi regionu krakowsko - częstochowskiego,
 • wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych zjawisk, na język sztuki.

3/ Uczestnicy:
dzieci i młodzież w wieku od 6 do 25 lat
4/ Warunki konkursu:

 • format prac dowolny - lecz nie większy niż 100 x 70cm,
 • technika dowolna – z wyjątkiem materiałów nietrwałych i sypkich, typu : ryż, cukier, kasze, plastelina itp.,
 • każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę,
 • prace niezgodne z regulaminem oraz nadesłane po terminie, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu,
 • prace nadesłane na konkurs muszą być opisane
 • od 6 - 11 lat,
 • od 12 – 15 lat,
 • od 16 – 25 lat

7/ Ogłoszenie wyników
Wyniki konkursu, termin wręczenia nagród oraz miejsce wystawy pokonkursowej zostaną zamieszczone na stronach internetowych MDK www.mdk.czest.pl
8/ Uwagi:
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez
wypłacania honorariów autorskich. Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów. Prac nie wolno rolować i składać. Informacje o konkursie można uzyskać w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie,

Termin dostarczenia prac plastycznych: do dnia 25 II 2015r. do M.Wacińskiej i p. M.Żmudy

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt.: „SZLAKIEM ORLICH GNIAZD"