A- A A+

Konkurs PCUZ

billboard

I. Tematyka konkursu: profilaktyka chorób nowotworowych

II. Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie i wyprodukowanie reklamy, która w najlepszy, najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób będzie promowała główną ideę kampanii, jaką jest profilaktyka zakażeń wirusem HPV, w tym zapobieganie rakowi szyjki macicy a także zapobieganie nowotworom piersi.

Opracowny i wyprodukowany materiał reklamowy może mieć formę (do wyboru):

  1. spotu reklamowego (nagranie filmu reklamowego do 2 min)
  2. spotu radiowego (nagranie głosowej reklamy do 20 sekund)
  3. ulotka (format A5 dwustronna – tekst + zdjęcia/rysunki)
  4. plakat (format A3 - dowolna forma artystycznego przekazu)
  5. hasło reklamowe
  6. inna forma reklamy

III. Konkurs skierowany jest do następujących grup mieszkańców gminy Polkowice:
Grupa I. Dziewczęta i chłopcy, uczniowie II klas Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Polkowicach.
Grupa II (kategoria open). Pozostałe osoby zamieszkałe na terenie gminy Polkowice, bez względu na wiek i płeć.
Do siedziby Komisji należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs":
a/ Pracę konkursową – (film, nagranie głosowe, ulotka) w wersji elektronicznej, (plakat, hasło reklamowe) w wersji papierowej, inne formy reklamy w zależności od warunków przygotowanej pracy.
b/ Informację o autorze pracy konkursowej – (w zamkniętej osobnej kopercie, dołączonej do pracy konkursowej) imię, nazwisko, szkoła (klasa), adres zamieszkania, telefon kontaktowy a także zgoda na wykorzystanie złożonej pracy konkursowej w kampanii "Chronię życie przed rakiem".

IV. Termin i miejsce składania prac konkursowych
Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Przychodni PCUZ – ZOZ S.A. w Polkowicach przy ul. Kardynała Bolesława Kominka 7, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – Chronię życie przed rakiem" w terminie do 16 lutego 2015 r. do godz. 12:00. W kopercie powinna znajdować się poza pracą konkursową, również druga zamknięta koperta z informacją o autorze projektu.

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu
Posiedzenie komisji konkursowej rozpocznie się 16 lutego 2015 r. o godz. 15:00. Bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu, wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www. pcuz.pl

VI. Komisja Konkursowa
Komisja konkursowa będzie oceniać następujące cechy złożonych materiałów reklamowych w przedziale punktów 1 – 5, za każdą ocenianą cechę:
1. Spójność z tematyką konkursu 2. Interesujące i zachęcające innych podejście do tematyki konkursowej 3. Jakość techniczna 4. Ogólne wrażenie

VII. Nagrody

  1. Grupa I. Autorzy czterech najlepszych prac otrzymają propozycję udziału w kampanii bilbordowej w Polkowicach z okazji Polkowickich Dni - „Chronię życie przed rakiem" w marcu 2015 r. oraz otrzymają nagrody rzeczowe, których wręczenie nastąpi podczas Konferencji organizowanej 6 marca 2015 r. w Auli Forum w Polkowicach.
  2. Grupa II (kategoria open) Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, których wręczenie nastąpi podczas Konferencji organizowanej 6 marca 2015 r. w Auli Forum w Polkowicach
  3. Autorzy prac, o których mowa w pkt. 1, 2, będą mogli brać udział w zajęciach edukacyjnych i wszystkich projektach profilaktycznych inicjowanych przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.
  4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy, których wręczenie nastąpi podczas Konferencji organizowanej 6 marca 2015 r. w Auli Forum w Polkowicach.

Zapraszam do udziału w konkursie
Mariola Kośmider
Dyrektor PCUZ – ZOZ S.A.

Zainteresowanych uczniów udziałem w konkursie zapraszamy do p. Małgorzaty Wacińskiej