A- A A+

Zebrania z rodzicami – prezentacja osiągnięć uczniów po I okresie.

15 stycznia odbyły się w szkole zebrania z rodzicami, na których rodzice zostali zapoznani z osiągnięciami swoich dzieci. Uczniowie z poszczególnych klas przygotowali prezentacje multimedialne, gazetki , plakaty z informacjami o swoich sukcesach. Rodzice na holu szkoły mogli obejrzeć różnorodne prace dzieci: wyroby ceramiczne (w tym nagrodzone w konkursach), karykatury nauczycieli (bardzo udane), prace plastyczne, kartki okolicznościowe, uszyte plecaki. Na „Złotej liście" wymieniono uczniów z najwyższymi osiągnięciami w nauce.