A- A A+

XVII Dolnośląski Konkurs Plastyczny "TRADYCJĄ DYKTOWANE"


tradycjaI.ORGANIZATOR:Polkowickie Centrum Animacji

II.Cele konkursu: - kultywowanie tradycji ludowych i świątecznych,

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej, - wymiana doświadczeń pokoleniowych.

III.Zasady uczestnictwa: Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

- ozdoba świąteczna, - kartka świąteczna, - anioł bożonarodzeniowy.

OZDOBA ŚWIĄTECZNA

1.W tej kategorii konkurs adresowany jest do dzieci, które ukończyły 6 lat, młodzieży oraz dorosłych, i zostanie rozstrzygnięty w następujących grupach wiekowych:

- I grupa: 6-9 lat, - II grupa: 10-13 lat, - III grupa: 14-17 lat, - IV grupa: powyżej 17 lat.

2.Zadaniem uczestników jest wykonanie ozdoby choinkowej lub świątecznej w dowolnej technice i wybranym formacie.

KARTKA ŚWIĄTECZNA

1.Konkurs polega na wykonaniu kartki świątecznej (płaskiej lub przestrzennej), w różnych technikach i obejmuje następujące formy:

- kartka tradycyjna,

- kartka komputerowa.

2.W kategorii kartka świąteczna konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących grupach

wiekowych:

Kartka tradycyjna:

- I grupa: 6-9 lat, - II grupa: 10-13 lat, - III grupa: 14-17 lat, - IV grupa: powyżej 17 lat.

Kartka komputerowa:

- I grupa: 10-13 lat, - II grupa: 14-17 lat, - III grupa: powyżej 17 lat.

ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY

1. W tej kategorii konkurs adresowany jest do dzieci, które ukończyły 6 lat, młodzieży oraz dorosłych, i zostanie rozstrzygnięty w następujących grupach wiekowych:

- I grupa: 6-9 lat, - II grupa: 10-13 lat, - III grupa: 14-17 lat, - IV grupa: powyżej 17 lat.

2.Zadaniem uczestników jest wykonanie anioła bożonarodzeniowego z różnych trwałych materiałów, w dowolnej technice (płaski lub przestrzenny) i wybranym formacie.

IV. Warunki dostarczenia prac:

Prace opatrzone metryczką (imię i nazwisko, wiek autora , numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna artystycznego - napisane drukowanymi literami) należy dostarczyć na adres:

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI ul. Skalników 4, 59-101 POLKOWICE w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2015 r.

Prosimy o terminowe składanie prac. Prace dostarczone po terminie lub wykonane zbiorowo nie podlegają ocenie Jury, a tym samym nie będą brały udziału w konkursie.

UROCZYSTE ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ PREZENTACJA PRAC KONKURSOWYCH I WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI 16 STYCZNIA 2015 R. O GODZ.

17:30 W GALERII ,, NA PIĘTRZE" OŚRODKA KULTURY (UL. SKALNIKÓW 4) W POLKOWICACH

Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie od 20 stycznia 2015 r. w galerii ,,Na Piętrze" Ośrodka Kultury w Polkowicach (ul. Skalników 4). www.pca.pl

Przygotowane prace należy dostarczyć do p. Marty Żmudy lub p. Małgorzaty Wacińskiej