A- A A+

Informacja Dyrektora szkoły

Szanowni Rodzice

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach informuje o możliwości skorzystania przez uczniów z zajęć wychowawczo-opiekuńczych organizowanych na terenie szkoły w dniach: 22-24 XII, 29-31 XII 2014, 2 I, 5 I 2015 r. w godzinach 9:00-14:00. Będą to zajęcia sportowe, gry planszowe, zajęcia wyrównawcze z fizyki i języka polskiego.

Rodzice mogą zgłaszać chęć udziału dziecka w zajęciach do wychowawcy lub sekretariatu do dnia 17 XII 2014 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II w Polkowicach
mgr Elżbieta Kich-Wiśniewska