A- A A+

XI Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

Już po Oficjalne logo obchodówraz jedenasty Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach organizuje Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej. Tym razem tematem prac dla gimnazjalistów będzie zaprojektowanie znaczka okolicznościowego na temat: „Rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło (IYL 2015)”. Etap szkolny trwa do 15 stycznia 2015 r. Do tego czasu swoje projekty należy dostarczyć do p. Roberta Królikowskiego (sala 104). 10 najlepszych prac będzie reprezentowało naszą szkołę w finale powiatowym, który odbędzie się w lutym 2015 r.

Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie, bez wykorzystywania gotowych elementów graficznych przy pomocy dowolnego programu służącego do tworzenia grafiki bitmapowej.

A oto grarść informacji, które mogą przybliżyć temat konkursu.

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło, że rok 2015 będzie Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło.

Pomysł Międzynarodowego Roku Światła 2015 został zaproponowany przez konsorcjum wielu naukowych instytucji i organizacji, we współpracy z UNESCO. Światło jest związane z wieloma dziedzinami nauki i techniki, a w szczególności z fizyką i astronomią.

Podejmując decyzję o roku światła, ONZ chce zwrócić uwagę społeczeństw na tematy nauk związanych ze światłem i jego zastosowaniami i podkreślić znaczenie ogólnoświatowej świadomości w jaki sposób technologie oparte na świetle przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i zapewnienia rozwiązań dla globalnych wyzwań w dziedzinie energetyki, edukacji, rolnictwa i zdrowia. Międzynarodowy Rok Światła będzie administrowany przez międzynarodowy komitet, we współpracy z UNESCO.

Flaga  Flaga UNESCO 

Głównymi naukowymi sponsorami wydarzenia będą Europejskie Towarzystwo Fizyczne (EPS), SPIE (międzynarodowa organizacja zajmująca się optyką i fotoniką), Towarzystwo Optyczne (OSA), Towarzystwo Fotoniczne IEEE (IPS), Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne (AAS), międzynarodowa sieć lightsources.org.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU), która będzie współdziałać z towarzystwem fizycznym, będzie chciała uwypuklić dodatkowo zagadnienie ochrony obszarów naturalnego ciemnego nieba jako dziedzictwa ludzkości i problemów wynikających z zanieczyszczenia nocnego nieba nadmiarem sztucznego światła.