Szukasz… i wszystko jasne!

SZUKASZ... I WSZYSTKO JASNE!

Pod takim hasłem organizowane są w bibliotece szkolnej minikonkursy,
w których celem jest wyszukiwanie informacji w konkretnych źródłach.

W minikonkursach o:

Juliuszu Słowackim,
Zbigniewie Nienackim

nagrody książkowe wylosowali

Dariusz Rystwej III C
Magdalena Konecka I F

GRATULUJEMY!
Po odbiór nagrody proszę zgłosić się do biblioteki.