A- A A+

Odzyskanie Niepodległości

Po bitwie pod Zieleńcami, Kościuszko wraz z ks. Józefem odbierają defiladę wojsk polskich z jeńcami, po pobiciu wojsk rosyjskich, obraz Wojciecha KossakaArtur Grottger, Bitwa, grafika z cyklu Polonia, 1863Katastrofa rozbiorów i utrata własnej państwowości nie załamały narodu polskiego.
Jego wola przetrwania i uparte dążenie do odzyskania niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej ojczyzny. Naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachował jednak swoją jedność i tożsamość.
Polaków zamieszkujących zarówno ziemie etnicznie polskie, jak i tych, którzy mieszkali na terenach narodowo mieszanych – łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz pragnienie utrzymania tradycji i narodowych obyczajów. Wojciech Kossak, Starcie belwederczyków z kirasjerami rosyjskimi na moście w Łazienkach 29 listopada 1830Wojciech Kossak, Kościuszko z kosynieramiW czasach zaborów i niewoli wszystkie pokolenia Polaków prowadziły krwawe, wyzwoleńcze walki, które zaszczepiały poczucie własnej godności oraz były świadectwem, że „Jeszcze nie zginęła" ta, którą wykreślono z mapy Europy i świata, ale nie wymazano z serc Polaków. Począwszy od wojny 1792 r., prowadzonej w obronie Konstytucji 3 Maja, poprzez Insurekcję Kościuszkowską, Księstwo Warszawskie, powstania: Listopadowe, Krakowskie, Wielkopolskie, Styczniowe, przeciwzaborcze walki lat 1905 – 1907,aż do zbrojnego czynu Legionów i innych formacji w Wielkiej Wojnie – polscy patrioci przypominali swiatu o istnieniu narodu, który nigdy nie pogodził się z obcym panowaniem.