A- A A+

KONKURS!

Jeżeli interesujesz się problematyką konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie to możesz wykazać się wiedzą na ich temat w konkursie powiatowym pt. WSPÓŁCZESNE KONFLIKTY ZBROJNE.

Zakres problemowy konkursu:

  • konflikt rosyjsko-gruziński 2008 r.
  • konflikt rosyjsko-ukraiński 2014 r.
  • konflikt izraelsko-palestyński od 2008 r.
  • konflikt w Afganistanie od 2001 r.
  • konflikt w Iraku od 2001 r.
  • udział Polski w działaniach stabilizacyjnych (Irak, Afganistan)

Tematyka dotyczy przywódców politycznych, przyczyn politycznych, religijnych, gospodarczych i społecznych, zakresu terytorialnego i najważniejszych wydarzeń dotyczących konfliktów (główne etapy konfliktów i ich skutki).

Etap I – szkolny – 14 listopada
Etap II – powiatowy – 27 listopada

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele wiedzy o społeczeństwie do dnia 12 listopada.

eagle