A- A A+

Tak świętowaliśmy jubileusz 15–lecia Naszego Gimnazjum!

15lat

Obchody jubileuszu 15–lecia naszej szkoły w dniu 29 października 2014 r. Zaplanowane zostały w formie Święta Nauki i Zabawy oraz Gali Wspomnień – To już 15 lat!

Przybyłych na uroczystość gości przywitała Pani Dyrektor Elżbieta Kich – Wiśniewska, a następnie zaprosiła wszystkich na spacer po szkole i obejrzenie różnorodnych zajęć przygotowanych przez uczniów i nauczycieli. Goście zobaczyli, jak konstruuje się roboty, w pracuje z tabletami, czaruje w laboratoriach przyrodniczych, wykorzystuje nowoczesne technologie w matematyce i w nauce języków obcych, jak tworzy się wyroby z ceramiki. Niektórzy zwiedzający aktywnie włączali się w zajęcia, np. w grę na instrumentach czy w szachy. Zainteresowanie budził taniec i teatr.

Na Gali Wspomnień Pani Jolanta Wrzos zaprezentowała szkołę i zmiany, jakie w niej zaszły z wykorzystaniem prezentacji „Alfabet 15–lecia". Gromkimi brawami nagradzano występy chóru Cantabile. Ze wzruszeniem słuchaliśmy treści listów przysłanych przez absolwentów. Usłyszeliśmy wiele miłych słów skierowanych do uczniów i nauczycieli. „Samych osiągnięć, uśmiechu, żebyście zawsze spełniali marzenia" – to słowa Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach Pana Stefana Ciżmara z wywiadu udzielonego redaktorowi szkolnego Bulwersa.

JW

starter film