A- A A+

Europejski Dzień Języków

Dzień języków

Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW w 47 krajach członkowskich Rady Europy.

edl logo1Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier intelektualnych.

W ciągle globalizującym się społeczeństwie umiejętność mówienia obcymi językami zwiększa szanse – szanse na pracę, szansę na naukę, szanse na lepsze życie we własnym kraju, jak i w innych częściach świata.

stefaneta