A- A A+

Nasi absolwenci w kosmosie!

Dnia 1.06.2016 r. odbyły się ciekawe spotkania uczniów z absolwentami naszego Gimnazjum. Bartosz Doszczeczko, Norbert Rykowski i Krzysztof Stępień zrealizowali projekt astronomiczny SPATIUM i dnia 21.03.2016 r.  wysłali balon meteorologiczny w górne warstwy stratosfery. Podczas wykładów absolwenci omówili przygotowania i przebieg lotu balonu, elementy konstrukcyjne kapsuły przymocowanej do balonu i zawartą w niej aparaturę pomiarową. Przedstawili w formie wykresów wyniki pomiarów temperatury, ciśnienia i prędkości podczas lotu. Swoje wypowiedzi zilustrowali nagraniami filmowymi zarejestrowanymi przez kamery rozmieszczone w kapsule. Absolwenci wykazali się ogromną wiedzą i profesjonalizmem, chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów. Nie kryli przy tym własnych emocji i zachęcali wszystkich do realizacji marzeń.

Dzięki nim oderwaliśmy się na chwilę od Ziemi i poszybowaliśmy ponad chmurami. Dziękujemy za pasjonujące i pouczające spotkanie. Może ktoś z nas odważy się na podobne działania?

IM