2 września uczniowie naszej szkoły rozpoczęli nowy rok szkolny. Dla części z nich warunki nauki zmienią się, zdecydowanie poprawi się komfort nauki. Więcej miejsca i bezpieczniejsze warunki będą miały klasy młodsze w budynku przy ul. B. Kominka, a starsi uczniowie z klas V - VIII będą mogli korzystać z pracowni przedmiotowych, laboratoriów i ślicznej stołówki w budynku przy ul. Ociosowej. Uroczyste apele rozpoczynające rok szkolny odbyły się w obu budynkach szkoły. Pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na uczniów naszej szkoły. Starsi uczniowie na apelu uczcili minutą ciszy poległych w czasie II wojny światowej, a pani dyrektor Elżbieta Kich-Wiśniewska szczególnie serdecznie powitała klasy V i VI w nowym dla nich miejscu nauki.

Studium Języków Obcych Uczelni Jana Wyżykowskiego informuje, że na stronie internetowej www.uspeak.ujw.pl znajdują się informacje dotyczące eliminacji do Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego USpeak dla uczniów szkół podstawowych, którzy od września 2019 rozpoczną naukę w klasach IV, V, VI. Eliminacje dla uczniów klas IV - VI do USpeak - etap I odbędą sie 6 września 2019 o godzinie 16.00 w Uczelni Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, Polkowice. Zajęcia są finansowane z budżetu Gminy Polkowice, dlatego też przeznaczone są dla mieszkańców naszej Gminy. Odbywają się nieodpłatnie, a liczba miejsc jest ograniczona. Ponadto uczniowie klas IV - VI, którzy nie otrzymają miejsca w Akademii, będą mogli od września bezpłatnie zapisać się na zajęcia konwersacyjne w Klubie Języka Angielskiego - ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.uspeak.ujw.pl

Poniedziałek 2 września 2019 r.

Budynek ul. Kominka:

 1. 8:15 – spotkanie klas pierwszych z wychowawcami w salach.
 2. 8:30uroczyste pasowanie na ucznia – klasy pierwsze.
 3. 9:00klasy 2, 3, 4 – spotkanie z wychowawcami w salach (klasa 3 d spotkanie z wychowawcą o godzinie 9:30 w sali 106).

Budynek ul. Ociosowa:

 1. Klasy 7 i 8 o godz. 8:30 spotykają się z wychowawcami w salach.
 2. Klasy 5 i 6:
  - 9:50 - spotkanie z wychowawcami w salach,
  - 10:00 – uroczysty apel,
  - po apelu zajęcia z wychowawcą.

Miejsca spotkań z wychowawcami:

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

Budynek ul. B. Kominka

O 01

J. Kochman/ A. Jankowska

 208

O OM

Dorota Iżykiewicz

 209

1a

Anna Mroczko

 6

1b

Grażyna Habraszka

 102

1c

Monika Koncur

 4

1d

Beata Kaczanowska

 107

2a

Anna Podgórska

 3

2b

Anna Makaś

 111

2c

Beata Wierdak

 5

2d

Wiesława Machtałowicz

 112

2e

Monika Oniszko

 103

3a

Elżbieta Jerszyńska

 210

3b

Monika Mitka

 104

3c

Dorota Gołębiowska

 102

3d

Dorota Kwaśniak 

 106

4a

Dorota Kamelska

202

4b

Dorota Sawa

203

4c

Kornelia Bajus

201

 

Budynek ul. Ociosowa

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

5a

Joanna Dydak

20

5b

Rafał Kajak

106

5c

Bartłomij Błaszczyk

111

5d

Monika Szybalska

209

5e

Izabela Flisiewicz

208

5f

Dariusz Olejniczak

8

5g

Joanna Glapińska

207

5h

Aneta Stefaniak

113

6a

Iwona Łużna

115

6b

Agnieszka Klasowska

12

6c

Izabela Kaftan-Milczarczyk

203

6d

Magdalena Dobosz

103

6e

Katarzyna Marciniak

212

6f

Dorota Kędzierska - Grudzień

13

7a

Marcin Janiszewski

110

7b

Jolanta Baran

19

7c

Sylwia Juszczak

6

7d

Anna Wieczorkowska

11

8a

Marzanna Michna

202

8b

Amelia Grodecka

102

8c

Bożena Musiał

211