W dniu  29.10.2019 rozegrano cztery rundy Otwartego Turnieju Szachowego. Do rywalizacji przystąpiło 25 uczniów. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim .

Przemysław Skalik

W klasie 6 a na lekcjach godziny wychowawczej warsztaty na temat lepszego poznania kolegów z klasy i poprawienia wzajemnych relacji  przeprowadziła p. psycholog – Sara Cybruch. Było zabawnie, kreatywnie i pracowicie, współpraca zaowocowała „Papierowymi ludzikami” , na których wyraziliśmy nasze wspólne opinie – a to okazało się niełatwe.

I. Łużna

Klasy 6 a i 6d podczas lekcji j. polskiego zgłaszały do urzędu patentowego swoje wynalazki, które przedstawiały na forum klasy. Zajęcia były związane z omawianą lekturą Rafała Kosika „Felix, Net, Nika i Gang Niewidzialnych Ludzi”. Pomysły były nieziemskie, można było zobaczyć fantastyczne roboty na deskorolce, telewizory, gadające stwory i strzelające czołgi, a nawet kuchenkę mikrofalową serwującą potrawy. Przyszli wynalazcy w natarciu!

I. Łużna

Bezpieczny dzień w szkole”- SCOOLTURA z klasą V g

W ramach szkolnego projektu SCOOLTURA nasza klasa  realizowała zadania związane z hasłem „Bezpieczny dzień w szkole”. Zorganizowaliśmy klasowy konkurs na najciekawsze hasła mówiące o bezpiecznym zachowaniu w szkole, z których najlepsze znalazły się na tablicy SU. Wykonaliśmy też projekt emotikona symbolizującego przydzielone nam hasło oraz mniejsze emotikony i plakat, a w klasach piątych przeprowadziliśmy krótką ankietę związaną z bezpieczeństwem w szkole. Wyniki ankiety zamieścimy wkrótce na tablicy SU i na stronie www.

Nasza biblioteka szkolna (w budynku przy ul. Komina 1), jak co roku włączyła się w obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. Nauczyciele bibliotekarze zorganizowali:

  • zajęcia plastyczne pn. „Moja szkolna biblioteka” w klasach I
  • zajęcia czytelnicze dla dzieci z oddziału Montessorii
  • zajęcia głośnego czytania opowiadania o bibliotece w klasach II i III
  • zagadkę biblioteczną dla klas II
  • krzyżówkę o tematyce bibliotecznej dla klas III i IV
  • słodki poczęstunek dla każdego czytelnika wypożyczającego książki
  • codzienną loterię fantową dla wszystkich czytelników
  • wystawki książek (w wypożyczalni i czytelni oraz na holu szkolnym) o bibliotece i książkach
  • plakaty informujące o święcie biblioteki szkolnej, które rozwieszono na terenie szkoły

W październiku wypożyczalnię odwiedziło 1656 czytelników, którzy wypożyczyli 1646 książek, a czytelnię 1990 uczniówDziałania biblioteczne finansowo wsparła Rada Rodziców, której serdecznie, w imieniu dzieci i swoim, serdecznie dziękujemy. Przypominamy, iż to październikowe święto ustanowiono w 1999 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego, a jego głównym przesłaniem jest: zwrócenie uwagi na ważną rolę bibliotek w życiu szkoły w procesie edukacyjno -wychowawczym, rozwijanie zainteresowań książką oraz upowszechnianie czytelnictwa zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa.

                                                                                                 Organizatorzy:

Iwona Idzikowska, Zuzanna Szczęsna – nauczyciele bibliotekarze