ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Wtorek 18 czerwca

Godz. 15:00 - uroczystość pożegnania absolwentów Gimnazjum (Aula Forum).

Środa 19 czerwca:

Budynek ul. Kominka:

8:00 - zakończenie roku szkolnego dla klas  0-3 – spotkanie z wychowawcami w salach.

9:00 - zakończenie roku szkolnego dla klas  4-5 – spotkanie z wychowawcami w salach.

Budynek ul. Ociosowa:

8:00 - uroczystość pożegnania ósmoklasistów (mała sala gimnastyczna).

8:30 - absolwenci gimnazjum spotykają się z wychowawcami w salach i otrzymują świadectwa i zaświadczenia.

9:30 - zakończenie roku szkolnego dla klas 6 i 7 – spotkanie z wychowawcami w salach.