Białe Noce

Białe Noce to konkurs wiedzy o Rosji. Cieszy się on dużą popularnością, chociaż jest trudny, wykracza poza wiedzę szkolną i wymaga zdobycia ogromnej orientacji w historii i kulturze Rosji. W tym roku piątka naszych uczniów sięgnęła po laury wojewódzkie. Etap finałowy składał się z dwóch części: prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez ucznia oraz rozmowy z komisją dotyczącej prezentacji i zagadnień z wcześniejszych etapów. Temat przewodni prezentacji multimedialnej to „Malarstwo i rzeźba rosyjska od XIX wieku po współczesność”. 15 maja 2019 r. we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród, w której wzięli udział m.in. Konsul Generalny Rosji i Gubernator Obwodu Leningradzkiego. Finalistami konkursu są: Agnieszka Prus (III C), Jakub Flakowski (VIII D) i Miłosz Brzeziński (III A). Laureaci, którzy polecą na przełomie czerwca i lipca do Petersburga to Michał Gliszczyński (III A) i Karolina Smereczniak (III C). Opiekunem uczniów jest pani Edyta Kocaj.

eagle