ZEBRANIA I KONSULTACJE

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIA I KONSULTACJE

We wtorek 14 maja 2019 r. zapraszamy:

- o godz. 16:00 rodziców klas 8 na prelekcję nt. szczepień profilaktycznych w ramach programu „Chronię życie przed rakiem” (sala 204),

- o godz. 16:00 rodziców klas 6, 7 i 3 gimnazjalnych z SP3 na prelekcję nt. substancji psychoaktywnych i ich wpływu na dzieci (sala 113),

- o godz. 16:30  na spotkania z wychowawcami klas 6, 7, 8 i 3 gimnazjalnych SP3 i klas 7-8 SP1,

- w godz. 17:00 – 18:00  odbędą się konsultacje z nauczycielami klas 6,7, 8 i gimnazjalnych z SP3 oraz klas 7 i 8 z SP1.

 

Miejsce spotkań klas z wychowawcami w dniu 14.05.2019, godz. 16:30

KLASA

WYCHOWAWCA

Sala

6 a

Marcin Janiszewski

111

6 b

Jolanta Baran

216 (biblioteka)

6 c

Sylwia Juszczak

112

6 d

Joanna Kochman

19

 

7 a

Marzanna Michna

116

7 b

Amelia Grodecka

102

7 c

Bożena Musiał

211

 

7 a1

Magdalena Konarska

6, godz. 15:30

7 b1

Dorota Paszkiewicz

115

7 d1

Justyna Babiak-Tutko

16

 

8 a1

Joanna Glapińska

207

8 b1

Janina Robak

202

8 c1

Rafał Kajak

Inny termin: 21.05

8 d1

Katarzyna Pieńko

Inny termin: 21.05

 

 

 

8 a

Joanna Dydak

103

8 b

Marzena Lamla

110

8 c

Emilia Mucha

Dorota Doskocz

11

8 d

Dorota Kędzierska-Grudzień

13

8 e

Agnieszka Klasowska

12

 

 

 

3 a

Aneta Stefaniak

Sebastian Rudnicki

8

3 b

Izabela Flisiewicz
Beata Auguścik

208

3 c

Iwona Olszak-Biniek

203

3 d

Monika Szybalska

Maciej Juszczak

209

3 e

Karolina Gołdyn

6

 

Konsultacje dla rodziców w godz. 17:00 – 18:00

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Sala

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Sala

1

Auguścik Beata

117

31.

Szybalska Monika

209

2

Baran Jolanta

118

32.

Wieczorkowska Anna

120

3

Dobosz Magdalena

9

33.

Pieńko Katarzyna

212

4

Doskocz Dorota,

11

34.

Paszkiewicz Dorota

212

5.

Dydak Joanna

20

35.

Wach Grzegorz

6

6

Flisiewicz Izabela

208

36.

Marcin Zarzycki

106

7.

Mucha Emilia

n-l nieob.

37.

Hanke Marzena

6

8.

Glapińska Joanna

207

38.

Kaluta Marcin

16

9.

Gołdyn Karolina

10

39.

Konarska Magdalena

6

10

Grodecka Amelia

102

40.

Szober Marta

pokój naucz. 108

11.

Janiszewski Marcin

111

41.

Sznajdrowicz Natalia

pokój naucz. 108

12

Juszczak Maciej

112

42.

Justyna Babiak-Tutko

pokój naucz. 108

13.

Juszczak Sylwia

119

43.

Kurzawińska Małgorzata

103

14

Kajak Rafał

n-l nieob.

44.

Salbierz Małgorzata

103

15.

Kąca Joanna

07

45.

Ewelina Róg

Klub „Sezam”

16

Kocaj Edyta

Biblioteka

46.

Skalik Przemysław

Klub „Sezam”

17

Klasowska Agnieszka

12

47.

Czarnik Marek

Klub „Sezam”

18.

Lamla Marzena

110

48.

Rudnicki Sebastian

pokój n-li wych-fiz.

19.

Kochman Joanna

19

49.

Grzesik Ewa

pokój n-li wych-fiz.

20

Kowalska Aleksandra

114

50.

Szadyko Paweł

pokój n-li wych-fiz.

21

Korniłowicz Henryk

115

51.

Adamczyk Marzena

pokój n-li wych-fiz.

22.

Królikowski Robert

104

52.

Kowalska Teresa

pokój n-li wych-fiz.

23.

Kędzierska-Grudzień Dorota

13

53.

Wojciech-Pierzchała Dorota

pokój n-li wych-fiz.

24.

Olszak-Biniek Iwona

203

54.

Rynio Damian

pokój n-li wych-fiz.

25.

Michna Marzanna

116

55.

Liberski Włodzimierz

8

26.

Musiał Bożena

211

56.

Rudnicka Marlena

201

27.

Stefaniak Aneta

213

57.

Niklasińska Małgorzata

107

28.

Piękoś Anna

16

58.

Wojcińska Justyna

101

29.

Uryga Marcin

16

59.

Wrzos Jolanta

105

3

Robak Janina

202

60.