KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo!

Komitet Strajkowy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach ogłosił strajk nauczycieli od 8 kwietnia.

W związku z powyższym - aż do odwołania:

  • nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne,
  • dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę zapewnienia opieki dzieciom czynna będzie świetlica,
  • obiady nie będą wydawane.

Postaram się na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową przekazywać Państwu istotne informacje: m.in. dotyczące egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.

 

Elżbieta Kich-Wiśniewska