Tańczyć każdy może

Pod takim hasłem odbyły się warsztaty taneczne klas I-III w SP 3 oraz klas IV-V w SP 2. Podstawowym celem tego typu zajęć było zachęcenie uczniów do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej oraz innych form ekspresji, co w efekcie powinno dać uczestnikom zajęć możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy a także nauki prostych układów tanecznych. Efektem pracy na zajęciach „Tańczyć każdy może” były układy taneczne i choreograficzne do muzyki nowoczesnej (disco, techno, pop) oraz do muzyki ilustracyjno-programowej i rozrywkowej.