Jestem petentem w urzędzie gminy i powiatu.

W dniach 23-26.10. 2018r. klasy VIII realizowały edukacyjny projekt z Wiedzy o społeczeństwie „Jestem petentem w urzędzie gminy i powiatu.” Uczniowie w roli petentów odwiedzili odpowiednie urzędy i załatwiali wylosowane wcześniej zadania np. Jak wyrobić dowód osobisty lub prawo jazdy? Jak dokonać  zameldowania - zarówno na pobyt czasowy, jak i stały (w tym zameldowanie się cudzoziemca) itp. W drugiej połowie listopada będziemy mogli oglądać wywieszone plakaty z rozwiązanymi różnymi urzędowymi sprawami .