Wyjątkową wystawę podziwiać można było do końca lutego w naszej szkole. To mnóstwo planszy przedstawiających historię Anny Frank, żydowskiej dziewczynki, która zmarła w obozie  koncentracyjnym pozostawiając po sobie dziennik.  Po wystawie oprowadzali specjalnie wyszkoleni wolontariusze – uczniowie klas VIII i III gimnazjum. Wobec historii Anny Frank nie można przejść obojętnie. Wystawa "Anna Frank, historia na dzień dzisiejszy", przygotowana została przez Fundację Dom Pokoju w partnerstwie z Domem Anny Frank oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau. Niosąc niezwykle ważne przesłanie wędruje po wielu miastach w całej Polsce. I W naszej szkole pojawiła się  jako część autorskiego projektu Pani Doroty Doskocz „Od Holokaustu do żywej nadziei”, gdzie kolejnym krokiem będzie wyjazd młodzieży na Marsz Żywych do Auschwitz - Birkenau Celem projektu jest po pierwsze budowanie dialogu dobrej kultury pomiędzy ludźmi, narodami. To także wpajanie młodzieży tolerancji, burzenie ducha antysemityzmu, uwrażliwianie na empatię. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że po wystawie oprowadzali uczniowie szkoły. Fundacja, która przywiozła wystawę przez dwa dni szkoliła 21 wolontariuszy, którzy w ciekawy sposób opowiadali historię Anny Frank, swojej rówieśniczki. Wystawa cieszyła  się dużą popularnością.  Zwiedziły ja wszystkie klasy VI-VIII oraz III gimnazjum, a także starsze klasy z innych szkół podstawowych, uczniowie z Zespołu Szkół Zjednoczonej Europy, Seniorzy z PCUZ „Słoneczny Zakątek” i z Centrum Usług Socjalnych, a także indywidualni mieszkańcy Polkowic.

28.02.2019 r. do naszej szkoły przybył niecodzienny gość – Pan Bogdan Olechnowicz, psycholog oraz Prezes Fundacji „Przebaczenie i Pojednanie”. W spotkaniu wzięło udział 14 klas VII,  VIII  i III g. Uczniowie mogli usłyszeć na temat budowania prawidłowych relacji międzyludzkich oraz jaką wielką wartość dla naszego psychicznego i fizycznego życia ma postawa otwarta na przebaczenie i pojednanie. Pan Bogdan Olechnowicz, został wybrany  przez pięć uczennic z naszej szkoły jako zwycięzca do statuetki „Anioła Kultury”  w realizowanym projekcie „I co z tym światem?”

Tłusty Czwartek – Big Paczek Show!

Wolontariusze z Klubu Wolontariatu umilili nam dzień wspaniałymi wypiekami - pączkami i chrustami. Dochód z akcji przeznaczony jest na pomoc pacjentom Hospicjum we Wrocławiu.

28.02.2019 r. odbyła się XLII edycja Gminnego Konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Nasze uczennice Laura, Adrianna i Dominika pięknie pracowały i rozwiązywały test z wiedzy pożarniczej. Adrianna Jędrzejczyk z klasy III DG zajęła II miejsce i będzie nas reprezentować 21 marca na szczeblu powiatowym.

Gratulujemy!!!

Grupa projektowa Code for green udała się z wizytą do Nadleśnictwa Chocianów, gdzie odbyły się warsztaty dotyczące miedzy innymi  leśnych gospodarstw węglowych. W trakcie zajęć uczniowie wysłuchali prezentacji dotyczącej projektu, następnie udaliśmy się na spacer z leśnikiem, podczas którego, otrzymaliśmy mnóstwo ciekawych informacji, nie tylko o projekcie ale również o pracy w Nadleśnictwie. Mogliśmy również poszerzyć wiedzę z dziedziny gatunków roślin i zwierząt jakie naturalnie występują w polskich lasach. Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe jest jednym z flagowych programów rozwojowych Lasów Państwowych. Działania tego typu prowadzone są ze względu na postępujące zmiany klimatyczne, których głównym czynnikiem sprawczym jest wysoka emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Projekt ma następujące zadania: zwiększenie ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę, redukcję emisji z obszarów podmokłych oraz magazynowanie węgla na składach drewna.