ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA Z RODZICAMI

We wtorek 12  marca 2019 r. o godz. 16:30 zapraszamy rodziców na spotkania
z wychowawcami klas 6 i 7 SP3 oraz klas 7 i 8 SP1.

Miejsce spotkań klas z wychowawcami w dniu 12.03.2019

 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

Sala

6 a

Marcin Janiszewski

111

6 b

Jolanta Baran

8

6 c

Sylwia Juszczak

113

6 d

Joanna Kochman

19

 

7 a

Marzanna Michna

116

7 b

Amelia Grodecka

102

7 c

Bożena Musiał

211

 

7 a1

Artur Michalewski

106

7 b1

Dorota Paszkiewicz

115

7 d1

Justyna Babiak-Tutko

16

 

8 a1

Joanna Glapińska

207

8 b1

Janina Robak

202

8 c1

Rafał Kajak

106

8 d1

Katarzyna Pieńko

212

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie muszą zrealizować projekt w którym, w sposób trwały, upamiętnią losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny.

Temat: Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji.

Zadanie: rozpowszechnienie historii i osoby, o której zdecydują się opowiedzieć.

Efekt: krótki film, słuchowisko, witryna internetowa lub inny pomysł promujący losy wybranego bohatera.

Kto: dwuosobowe zespoły, składające się z uczniów w wieku 13-17 lat.

TERMINARZ:

  • do 4 kwietnia rejestracja
  • 8 kwietnia (23.59) - termin realizacji zadania
  • 30 kwietnia - lista najlepiej ocenionych prac
  • 1 czerwca - wyjazd nagrodzonych do Warszawy na posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży

Dodatkowo najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 11-12 maja 2019 r.

Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji oraz posiedzenia SDiM będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej 
https://sdim.sejm.gov.pl/ oraz na oficjalnym profilu SDiM na Facebooku www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy.
Na stronie internetowej znajdziecie też Przewodnik uczestnika XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, który zawiera wskazówki dotyczące sposobu wykonania zadania rekrutacyjnego.

Bliższych informacji udziela p. Edyta Kocaj
(w bibliotece szkolnej).

W piątek 8 marca 2019 roku we Wrocławiu odbył się etap wojewódzki V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbruck”. Wśród kilkudziesięciu uczestników konkursu ze starszych klas szkół podstawowych oraz ze szkół średnich wspaniale zaprezentowali się nasi artyści: Hanna Doskocz, Maja Wesołek i Maciej Gmur, którzy recytowali trudną poezję Polek więzionych w czasie II wojny światowej na terenie obozu koncentracyjnego w Ravensbruck. Najbardziej zachwyciła swoją melorecytacją Hanna Doskocz z kl. VIII a, która zajęła I miejsce i będzie reprezentowała naszą szkołę na etapie ogólnopolskim w Rudzie Śląskiej. Wyróżnienie otrzymał Maciej Gmur, jedyny nagrodzony chłopiec w tym konkursie. Gratulujemy pięknego sukcesu!

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2020

I. HARMONOGRAM

język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

II. CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

język polski – 120 min (wydłużenie do 180 min)

matematyka – 100 min (wydłużenie do 150 min)

język obcy nowożytny – 90 min (wydłużenie do 135 min)

III. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH
     I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Komunikat o dostosowaniach

IV. MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINIE

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Komunikat o przyborach

V. OGÓLNE INFORMACJE

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 19 czerwca 2020 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 26 czerwca 2020 r.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie CKE www.cke.gov.pl w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty.