Radośnie, z muzyką, tańcem i humorem powitaliśmy w Dzień Samorządności - 21 marca -wiosnę. Był cudowny pokaz poloneza w wykonaniu trzecioklasistów, piosenki, ciekawe układy choreograficzne i skecze na Galii Talentów, wyjścia do kina na film „Kurier” i mnóstwo zabawy. Dla prezentujących się klas nie zabrakło słodkości od Rady SU i punktów w Turnieju Klasa na Medal.

eagle

 

1

 

Rola rodziców w planowaniu kariery zawodowej dziecka

Rodzice to najważniejsze osoby w życiu młodego człowieka, które jako pierwsze wpływają na kształtowanie przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Z badań wynika, że większość nastolatków, podejmując swoje pierwsze decyzje edukacyjne, kieruje się opinią rodziców.

Rodzic – pierwszym doradcą

Rodzice jako doradcy mogą przyjmować trzy postawy: liberalną, dyrektywną i partnerską. Najbardziej pożądaną dla dziecka przy planowaniu kariery zawodowej jest postawa partnerska, w której rodzic towarzyszy swojemu dziecku w podejmowaniu decyzji, ale nie narzuca swojego zdania. Zarówno postawa liberalna, która daje swobodę dziecku przy podejmowaniu decyzji, jak i dyrektywna, polegająca na narzucaniu woli rodzica, nie są odpowiednie.

Jak być rodzicem partnerem?

Rodzic partner pomaga w zgromadzeniu istotnych informacji dotyczących rynku pracy, zawodów, w tym zawodów deficytowych i nadwyżkowych, szkół, a przede wszystkim pomaga dziecku poznać siebie i urealnić jego samoocenę. W sytuacji kiedy sam nie potrafi pomóc – szuka wsparcia w różnych instytucjach oświatowych oraz związanych bezpośrednio z rynkiem pracy.

W czym rodzic może pomóc dziecku?

Przy planowaniu kariery rodzic powinien zwrócić uwagę na kształtujące dziecko czynniki wewnętrzne. Wspólnie z dzieckiem analizuje jego zainteresowania, zdolności, temperament, cechy charakteru, wartości, możliwości intelektualne. Warto także uwzględnić jego stan zdrowia, czy nie ma przeciwskazań do wykonywania wybranego przez dziecko zawodu.

Kto może pomóc?

Rodzice nie są sami w pomocy w planowaniu kariery zawodowej swoich dzieci.

Do współpracy zapraszają doradcy zawodowi:

  • w Szkole Podstawowej nr 3 Pani Marlena Rudnicka tel. 76 845 65 15

(konsultacje dla uczniów i rodziców CZWARTEK 14.30-16.00 oraz  PIĄTEK 12.30 -15.30)

  • w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Anna Szczepańska tel. 76 746 15 70
  • w Ochotniczym Hufcu Pracy Pani Zofia Maziarka tel. 76 845 40 05

 

 

List MEN do rodziców

Sukces Oliwii Stefaniak w XII Miedzypowiatowym konkursie chemicznym

Tegoroczny finał XII Miedzypowiatowego konkursu chemicznego odbył się w Szkole Podstawowej i Liceum Aslan w Głogowie. Dla reprezentantów 10 szkół przygotowano zestaw pytań, który zawierał 20 zadań zamkniętych oraz 5 zadań otwartych. Zadania wykraczały tematyką i poziomem trudności poza podstawy programowe, pomimo tego nasza uczennica Oliwia Stefaniak po raz kolejny udowodniła, że chemia nie kryje przed nią tajemnic. Dzięki swojej bogatej wiedzy zdobyła II miejsce. Serdecznie gratuluję Oliwii Stefaniak, Magdalenie Kokoszka oraz Mateuszowi Jastrzębskiemu, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w szkolnym etapie tego konkursu oraz podjęli się zadania reprezentowania naszej szkoły w tym konkursie na wyższym szczeblu.   

E. Mucha

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. Fiedlera w Polkowicach

Na podstawie paragrafu 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz.1147), informuję nauczycieli, uczniów i rodziców o ustaleniach w sprawie organizacji rekolekcji w szkole.

                                                                                  Elżbieta Kich-Wiśniewska

Organizacja pracy szkoły w dniach 18-20.03.2019 (rekolekcje).

W dniach 18, 19 i 20 marca 2019 r. w związku z rekolekcjami organizacja pracy szkoły wygląda następująco:

  1. Wszystkie klasy zaczynają zajęcia zgodnie z planem lekcji.
  2. Klasy 0-3 mają zajęcia zgodnie z planem. Po drugiej lekcji wychodzą z nauczycielami do kościoła na godz. 10:00. Po rekolekcjach wracają do szkoły na dalsze zajęcia (do piątej lekcji). Po lekcjach na zwykłych zasadach  korzystają ze stołówki i świetlicy.
  3. Klasy IV – VII po trzeciej lekcji wychodzą z nauczycielami do kościoła na godz. 11:00. Po powrocie z rekolekcji uczniowie idą do domu. Dzieci, które korzystają ze stołówki, jedzą obiad i idą do domu, w szkole pozostają uczniowie uczęszczający na świetlicę.
  4. Klasy VIII i gimnazjalne w trakcie piątej lekcji (11:50) wychodzą z nauczycielami do kościoła na godz. 12:00. Po powrocie z rekolekcji uczniowie idą do domu. Dzieci, które korzystają ze stołówki, jedzą obiad i idą do domu, w szkole pozostają uczniowie uczęszczający na świetlicę.
  5. Obiady w budynku przy ul. Ociosowej będą wydawane w godz. 12:00 – 14:00.

Pod takim hasłem odbyły się warsztaty taneczne klas I-III w SP 3 oraz klas IV-V w SP 2. Podstawowym celem tego typu zajęć było zachęcenie uczniów do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej oraz innych form ekspresji, co w efekcie powinno dać uczestnikom zajęć możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy a także nauki prostych układów tanecznych. Efektem pracy na zajęciach „Tańczyć każdy może” były układy taneczne i choreograficzne do muzyki nowoczesnej (disco, techno, pop) oraz do muzyki ilustracyjno-programowej i rozrywkowej.