Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. Fiedlera w Polkowicach

Na podstawie paragrafu 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz.1147), informuję nauczycieli, uczniów i rodziców o ustaleniach w sprawie organizacji rekolekcji w szkole.

                                                                                  Elżbieta Kich-Wiśniewska

Organizacja pracy szkoły w dniach 18-20.03.2019 (rekolekcje).

W dniach 18, 19 i 20 marca 2019 r. w związku z rekolekcjami organizacja pracy szkoły wygląda następująco:

  1. Wszystkie klasy zaczynają zajęcia zgodnie z planem lekcji.
  2. Klasy 0-3 mają zajęcia zgodnie z planem. Po drugiej lekcji wychodzą z nauczycielami do kościoła na godz. 10:00. Po rekolekcjach wracają do szkoły na dalsze zajęcia (do piątej lekcji). Po lekcjach na zwykłych zasadach  korzystają ze stołówki i świetlicy.
  3. Klasy IV – VII po trzeciej lekcji wychodzą z nauczycielami do kościoła na godz. 11:00. Po powrocie z rekolekcji uczniowie idą do domu. Dzieci, które korzystają ze stołówki, jedzą obiad i idą do domu, w szkole pozostają uczniowie uczęszczający na świetlicę.
  4. Klasy VIII i gimnazjalne w trakcie piątej lekcji (11:50) wychodzą z nauczycielami do kościoła na godz. 12:00. Po powrocie z rekolekcji uczniowie idą do domu. Dzieci, które korzystają ze stołówki, jedzą obiad i idą do domu, w szkole pozostają uczniowie uczęszczający na świetlicę.
  5. Obiady w budynku przy ul. Ociosowej będą wydawane w godz. 12:00 – 14:00.

Pod takim hasłem odbyły się warsztaty taneczne klas I-III w SP 3 oraz klas IV-V w SP 2. Podstawowym celem tego typu zajęć było zachęcenie uczniów do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej oraz innych form ekspresji, co w efekcie powinno dać uczestnikom zajęć możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy a także nauki prostych układów tanecznych. Efektem pracy na zajęciach „Tańczyć każdy może” były układy taneczne i choreograficzne do muzyki nowoczesnej (disco, techno, pop) oraz do muzyki ilustracyjno-programowej i rozrywkowej.

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA Z RODZICAMI

We wtorek 12  marca 2019 r. o godz. 16:30 zapraszamy rodziców na spotkania
z wychowawcami klas 6 i 7 SP3 oraz klas 7 i 8 SP1.

Miejsce spotkań klas z wychowawcami w dniu 12.03.2019

 

 

KLASA

WYCHOWAWCA

Sala

6 a

Marcin Janiszewski

111

6 b

Jolanta Baran

8

6 c

Sylwia Juszczak

113

6 d

Joanna Kochman

19

 

7 a

Marzanna Michna

116

7 b

Amelia Grodecka

102

7 c

Bożena Musiał

211

 

7 a1

Artur Michalewski

106

7 b1

Dorota Paszkiewicz

115

7 d1

Justyna Babiak-Tutko

16

 

8 a1

Joanna Glapińska

207

8 b1

Janina Robak

202

8 c1

Rafał Kajak

106

8 d1

Katarzyna Pieńko

212

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie muszą zrealizować projekt w którym, w sposób trwały, upamiętnią losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny.

Temat: Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji.

Zadanie: rozpowszechnienie historii i osoby, o której zdecydują się opowiedzieć.

Efekt: krótki film, słuchowisko, witryna internetowa lub inny pomysł promujący losy wybranego bohatera.

Kto: dwuosobowe zespoły, składające się z uczniów w wieku 13-17 lat.

TERMINARZ:

  • do 4 kwietnia rejestracja
  • 8 kwietnia (23.59) - termin realizacji zadania
  • 30 kwietnia - lista najlepiej ocenionych prac
  • 1 czerwca - wyjazd nagrodzonych do Warszawy na posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży

Dodatkowo najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 11-12 maja 2019 r.

Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji oraz posiedzenia SDiM będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej 
https://sdim.sejm.gov.pl/ oraz na oficjalnym profilu SDiM na Facebooku www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy.
Na stronie internetowej znajdziecie też Przewodnik uczestnika XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, który zawiera wskazówki dotyczące sposobu wykonania zadania rekrutacyjnego.

Bliższych informacji udziela p. Edyta Kocaj
(w bibliotece szkolnej).