„Cała Polska czyta dzieciom”

Przez luty i marzec wolontariusze z Klubu Wolontariatu  o poranku czytali i omawiali z dziećmi z Przedszkola „Biedrdonki” różnobarwne bajeczki . Akcja cieszyła się wielkim powodzeniem maluchów oraz uczniów.