Kultura osobista-tego nie załatwi stylista

W dniach 08-12.01.2018 r. w ramach SCOOLtury klasa VIIb1 zorganizowała tydzień pod hasłem ,,Kultura osobista-tego nie załatwi stylista”. Każdego dnia czekały na wszystkich uczniów różne atrakcje. Nasze działania:

  1. Ogłosiliśmy akcję przez radiowęzeł.
  2. Umieściliśmy plakaty na tablicy SU.
  3. Przeprowadziliśmy quizy na godzinach wychowawczych dotyczących kultury osobistej.
  4. W różnych miejscach na terenie szkoły rozmieściliśmy krzyżówki dotyczące kulturalnego zachowania, za których rozwiązanie, trzech pierwszych uczniów otrzymało bony na niepytanie.
  5. Zaproponowaliśmy klasom wykonanie zdjęcia grupowego pod hasłem ,,Kulturalna klasa na zajęciach lekcyjnych’’-gratulujemy klasie 7e.
  6. Ostatni dzień to ,,Dzień żółwika’’
  7. Podsumowaniem naszych działań było: rozdanie dyplomów, bonów na niepytanie i słodyczy dla najaktywniejszych klas.

Dziękujemy za udział w zabawach!