WIELKI SUKCES KRZYSZTOFA I KAMILA

Krzysztof Pajdowski z kl. 7 D oraz Kamil Jakubowski z kl. 7 E zdobyli tytuł

Laureata XV Dolnośląskiego Konkursu 

zDolny Ślązaczek matematyka. 


To wielki sukces dla Krzysztofa i Kamila oraz pań  Doroty Kędzierskiej – Grudzień i Agnieszki Klasowskiej – nauczycielek matematyki. Tytuł Laureata uprawnia do zwolnienia z pisania egzaminu ośmioklasisty z części matematycznej.

01