Wielki sukces Julii !!!

Julia Minta z kl. 3 C  zdobyła tytuł

Laureata w XVII Dolnośląskim  Konkursie Biologicznym zDolny Ślązak  Gimnazjalista.

To wielki sukces Julii oraz pani  Iwony Olszak - Biniek – nauczycielki biologii.

Tytuł Laureata uprawnia do zwolnienia z pisania egzaminu gimnazjalisty z części przyrodniczej.