Paczka dla Bohatera

Bardzo dziękujemy uczniom i ich rodzicom za przekazane dary na Bożonarodzeniową Paczkę dla Bohatera czyli kombatanta wojennego. Szczególne podziękowania składamy Marcinowi Lasak z klasy VII D1 za ogrom serca włożonego w tę akcję charytatywną.

Klub Wolontariatu

Rada SU

Historyczne Towarzystwo VICTORIA