MOTIVATION PUNCH

PASJA, OTWARTOŚĆ I OPTYMIZM TO CECHY, KTÓRE NAJTRAFNIEJ OPISUJĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY
MOTIVATION PUNCH

W roku szkolonym 2016/2017 podjęliśmy współpracę z Fundacją Innopolis w celu realizacji programu MOTIVATION PUNCH w naszej szkole. W sierpniu nasi wychowawcy i nauczyciele podczas szkolenia „Profilaktyka rówieśnicza i liderska MP” zdobi stopień ADEPTA programu Motivation Punch. W październiku uczniowie klas II brali udział w dwudniowych warsztatach wychowawczo-profilaktycznych, realizując elementy programu Motivation Punch. Podczas zajęć liderzy z fundacji Innopolis przekonywali nas, że każdy może kreować swoją rzeczywistość. Wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie; co w życiu jest ważne? 
W pierwszym dniu zajęć uczniowie uczestniczyli w grze, której celem było pokonywanie własnych słabości i odkrywanie mocnych stron. Warsztaty prowadzone były przez liderów Klubu Liderów Młodzieżowych - Fundacji Innopolis.
Uczestnicy zajęć zgodnie podkreślali, że prowadzący zajęcia zarażają pasją, otwartością i optymizmem – pokazując, że każdy może odnieść sukces. Zajęcia zakończyły się spotkaniem każdej klasy z Panem Tomaszem Bilickim, który w sposób odważny i bardzo szczery rozmawiał z uczniami o współczesnych zagrożeni.