2 października - Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

"W tym dniu warto przypomnieć apel Gandhiego o pokój i pojednanie oraz jego ostrzeżenie, że „zasada oko za oko czyni tylko cały świat ślepym”.

Musimy budować kulturę pokoju, opartą na dialogu i zrozumieniu, aby żyć razem w harmonii, szanując i celebrując bogatą ludzką różnorodność.”
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

przemoc